REZULTATI I TABELA     |      STATISTIKA TIMOVA     |      STATISTIKA IGRAČA

Slavkovic Uros (ACTAVIS ACADEMY)

 Utakmica Ind. Po. 1P 1P% 2P 2P% 3P 3P% 23P 23P% Skok.
(N/O)
Lop.
(O/I)
As. Blok.
(n/na)
LG
(n/na)
Min.
 MEG-ACT 3 3 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 4
 ACT-DYN 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 2
 ACT-PAR 0 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 1/1 0 0/0 0/0 3
 ACT-VOJ -1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0/0 0 0/0 0/0 2
 STA-ACT 1 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/1 1/1 0 0/0 0/1 8
 ACT-MEG 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 1/1 1 0/0 0/0 2
 ACT-RAD 2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 1/0 1 0/0 0/0 4
 Ukupno: (7 ut.) 6 3 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 1/3 33% 0/1 4/3 2 0/0 0/1 25
 Prosek: 0.9 0.4 0/0 0% 0/0.1 0% 0.1/0.3 50% 0.1/0.4 33% 0/0.1 0.6/0.4 0.3 0/0 0/0.1 3.6